Diskretion

Diskretion är en hederssak. Självklart har vi alla tystnadsplikt och självklart stannar våra kunders angelägenheter oss emellan. Det är en förutsättning för att bygga förtroende liksom långsiktiga relationer mellan kund och uppdragsgivare.Ett mindre företags ekonomi hänger ofta samman med företagarens personliga ekonomi. Då är det viktigt att vi tillsammans ser på helhetsbilden för att skapa en så stabil och kraftfull lösning som möjligt. Vi erbjuder en trygg relation med kundens bästa för ögonen. Vi försöker att alltid vara lätta att nå. Här har du din personliga kontaktperson. Varje medarbetare har sina ”egna” kunder. Men det finns även ytterligare minst en medarbetare som är insatt i ditt uppdrag som kan gå in vid behov. Det är en trygghet för både dig och för oss.Vi sitter inte mitt i storstan, utan jobbar ute på landet. Med naturen och havet som närmsta granne. Det tycker vi och våra kunder är en fördel.