Tjänster

Vi fungerar som personliga rådgivare i ekonomiska frågor, bedömer utvecklingspotentialer, medverkar vid företagsöverlåtelser, ger tips och råd och beräknar skatteeffekter på föreslagna åtgärder.Vi har ett gott samarbete med revisorer. Dessutom ingår vi i ett mycket starkt nätverk med banker, myndigheter, försäkringsföretag, mäklare, advokater m.m.Vi har rykte om oss att vara stabila och pålitliga redovisningskonsulter med kundens bästa för ögonen. Samtidigt som vi är okomplicerade och enkla att arbeta med.Vi är också ett bollplank för våra kunder när de vill utveckla och växa, och kanske se litet längre bortom horisonten…
  • Löpande bokföring
  • Skatte- och avgiftsredovisning
  • Årsbokslut med tillhörande årsredovisning
  • Bokslutsrapport från Aukt Redovisningskonsult
  • Deklarationer och skatterådgivning
  • Ekonomistyrning
  • Bolagsbildning
  • Företagsöverlåtelser och omstruktureringar
  • Allt utförs med branschens REKO-standard som grund